Danh sách khoản vay quá hạn được hoàn tiền bảo lãnh khoản vay khi gặp nợ xấu tại CreditBird tháng 08/2020

Trong tháng 08/2020 đã có một khoản vay phát sinh nợ xấu và không có khả năng chi trả. Thông tin như bảng bên dưới:

STTGiá trị khoản vayGiá trị bảo lãnh tại CBGiá trị CB hoàn trảNgười vayNgười cho vay
1600,000 300,000300,000An Hoàng Tymon Tran

Mặc dù là tài khoản đã xác minh, nhưng vẫn xảy ra nợ xấu. Hiện tại user người vay trong quá trình hoàn trả nợ vay không hợp tác, chúng tôi đã tiến hành khóa tài khoản. Cộng đồng có thể click vào link tài khoản người vay để biết thông tin chi tiết và cảnh giác khi vay mượn uy tín với người vay này.

 Chúng ta cùng phân tích và đánh giá khoản vay này để nâng cao khả năng thẩm định nhé!

Về mặt pháp lý:

Pháp lý của người vay rất tốt và rõ ràng.

Về Tài sản:

Đây là khoản vay tín chấp, nên không có tài sản thế chấp. Chỉ dựa và mức bảo lãnh xác minh làm tin tưởng.

Về thu nhập:

User khê khai là 10.000.000. Do CreditBird không chú trọng xác minh phần này, nên không nói lên được điều gì. Việc thu nhập có lúc tăng giảm trong quá trình thẩm định ở các ngân hàng cũng là bình thường.

Về lịch sử giao dịch:

Lịch sử giao dịch ghi nhận thấy người vay đã có 1 lần trể hạn, tuy nhiên người cho vay vẫn tin tưởng và nâng hạn mức cho vay vượt mức bảo đảm của CreditBird. Điều này dẫn đến khả năng có thể mất vốn đối với phần tiền vượt hạn mức bảo lãnh.

Về điểm số tín nhiệm:

Vì là chưa có lịch sử giao dịch nhiều tại CreditBird, nên điểm số tín nhiệm dưới 70 và có màu đỏ (Cảnh báo).

Như vậy, thông qua những thông tin phân tích trên. Người cho vay đã phạm phải một lỗi lớn dẫn đến cho vay bị mất vốn tại CreditBird đó là cho vay vượt hạn mức bảo lãnh. Cho vay đối với người có lịch sử giao dịch trễ hạn.

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp cho cộng đồng vay mượn cá nhân được phát triển. Tránh cho vay sai người.